Privacy statement / Cookiestatement

Lees het volledige statement hier.

Inleiding

Prosu Media Producties  is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar klanten, abonnees en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten, abonnees en bezoekers van de websites worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Prosu Media Producties & Prosu Databased Producties gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een uitgave, aanmeldt voor een nieuwsbrief, gebruik maakt van interactieve diensten, formulieren invult op de website en deel neemt aan de (beurs)acties. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens (incl. emailadres), gegevens over betalingen, IP-adres, factuurgegevens, bestelde producten, bedrijfsspecifieke gegevens en/of opgegeven interesses.
Prosu  Media Producties houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Prosu Databased Marketing  B.V. Terminator 1, 8251 AD Dronten. Bekijk hier ook de privacy statement van Prosu Databased Marketing.  

Gebruik van persoonlijke gegevens

Prosu Media Producties gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van haar producten en diensten, in het kader van het aanbieden van een relevante dienst/product/aanbiedingen of informatie van derden, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering. 

Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel u uw persoonsgegevens aan ons kan verstrekken.

Op de websites van Prosu Media Producties treft u hyperlinks aan naar andere websites en social media. Prosu Media Producties kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw gegevens door derde partijen. 

Beveiliging persoonlijke gegevens

Onze medewerkers beloven geheimhouding omtrent uw persoonsgegevens. Alleen medewerkers, voor wie het noodzakelijk is dat zij uw persoonsgegevens inzien, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Medewerkers zijn eveneens verplicht om eventueel verlies van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te melden. Uw persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd naar minimaal de wettelijke vereisten daarvoor. Uw persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig is, waarbij wij ons tevens zullen houden aan onze wettelijke bewaarplicht. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) zullen opdrachtnemer en opdrachtgever elkaar daarover onverwijld volledig, correct en accuraat informeren. 

Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist, zal opdrachtnemer meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en/of betrokkenen. 
De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
– Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
– Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
– Wat is de (voorgestelde) oplossing;
– Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn.

Uw rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Via het formulier rechten betrokkenen” gebruik maken van uw rechten als betrokkene onder de AVG. U heeft onder de AVG de volgende rechten:

  • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
  • recht om verwijdering;
  • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
  • recht op dataportabiliteit.

Wij zullen uw verzoeken binnen de wettelijke termijn behandelen en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij deze motiveren.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Prosu Databased Marketing over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Prosu Databased Marketing t.a.v. adresregistratie, Postbus 283, 8250 AG Dronten. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Prosu Databased Marketing met uw gegevens omgaat.

Afmelden

Daar waar nodig wordt door ons gebruik gemaakt van uw persoonsgegevens nadat u ons toestemming heeft verleend. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u uw toestemming intrekken door dit aan ons op de volgende wijzen kenbaar te maken:

  • Bij mailings: via de afmeldbutton in de mailings
  • Anders: via het mailadres info@prosu.nl met onderwerp “afmelden”.  

Ook kunt u bij ontevredenheid over de afhandeling zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookiebeleid

Cookies zijn klein tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiel plaatst op het moment dat je de website bezoekt. Prosu Media Producties maakt gebruik van cookies om diverse redenen. Ten eerste werkt de website optimaal door cookies. Ten tweede gebruiken wij deze cookies kunnen wij profielen en doelgroepen opbouwen van onze gebruikers, zodat wij de inhoud van onze websites en apps, zoals video’s en advertenties, kunnen afstemmen op de gebruiker en de content. Deze herkenning vindt plaats op bedrijfsniveau. Er worden geen persoonsgegevens verzameld.

Ten derde, gebruikt de website de cookies voor integratie met social media. Deze cookies kunnen worden gebruikt door de verschillende sociale media functies die we op onze website hebben geplaatst. Dit om jou in staat te stellen onze inhoud met uw vrienden en netwerken te delen. Ze bouwen een profiel van jouw interesses op. Dit kan van invloed zijn op de inhoud en berichten die je op social media ziet. Als je deze cookies niet toestaat kun je de sociale mediaknoppen wellicht niet zien of gebruiken. Deze cookies maken het ook mogelijk om embeds van YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram etc. te tonen in artikelen

Ten vierde, houden wij bij hoe vaak er op een banner of link geklikt wordt. Dit is nodig om de effectiviteit van de banners te kunnen analyseren. Op de website van de Consumentenbond staan instructies hoe u cookies kunt verwijderen.

Herkennen van uw IP-adres

Op deze website worden bezoekgegevens middels IP-herkenning bijgehouden. Het doel hiervan is om u te voorzien van de meest passende informatie omtrent uw voorkeuren en interesses om u waar zinvol een passend aanbod te doen. Deze herkenning vindt plaats op bedrijfsniveau. Er worden geen persoonsgegevens verzameld.

Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u uw toestemming intrekken door dit aan ons op de volgende wijzen kenbaar te maken:

  • Bij mailings: via de afmeldbutton in de mailings
  • Anders: via het mailadres info@prosu.nl met onderwerp “afmelden”.  

Wijzigingen in privacy statement

Prosu Media Producties behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement. De privacy statement is voor het laatst gewijzigd in mei 2018 (versie 1.3).

Scroll naar boven